Våra tjänster

Tipsa om sida

Vi erbjuder fondbolag bl.a. följande tjänster:


  • Fondrapport/Månadsbrev
Att löpande producera rapporter som visar på fondens utveckling och som innehåller information om avkastning, allokering, fondfakta, nyckeltal, risker och innehav samt kommentarer kring marknadsutvecklingen.
  • Riskmätning och riskrapportering
  • Value at Risk
  • Limitkontroll
  • Stresstest 
  • Scenarioanalys