Passiv Stiftelsefond Skåne

Tipsa om sidaFondens namn
Passiv Stiftelsefond Skåne
Fondtyp
Fond-i-fond (värdepappersfond)
ISIN Klass A (utd)
SE0001718750
ISIN Klass B
SE0006594370
Ansvarig förvaltare
Bengt Wahlstedt
Minsta insättningsbelopp50 000 SEK
Kurssättning
Veckovis
Avgift vid första insättning
5 % av insättningsbeloppet, högst 200 000 SEK
FörvaltningsavgiftFast förvaltningsavgift 0,2%
Förvaringsinstitut
SEB
HållbarhetsinformationHållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden
Regelefterlevnad
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
Klagomålsansvarig
Malin Houlès, malin.houles@ws.se

 

Fondandelsvärde 2019-09-20                            

Klass A (utd)                                      157,443972

Klass B (icke utd)                               185,777372Dokument

Fondbestämmelser Passiv Stiftelsefond Skåne

Informationsbroschyr Passiv Stiftelsefond Skåne

Faktablad Passiv Stiftelsefond Skåne KIID


Halvårsredogörelse Passiv Stiftelsefond Skåne 2019


Årsberättelse Passiv Stiftelsefond Skåne 2018

Halvårsredogörelse Passiv Stiftelsefond Skåne 2018


Årsberättelse Passiv Stiftelsefond Skåne 2017

Halvårsredogörelse Passiv Stiftelsefond Skåne 2017