Wahlstedt & Partners

Tipsa om sida

Wahlstedt & Partners är ett helägt dotterbolag till Wahlstedt Sageryd Securities Services AB.


Wahlstedt & Partners är en ledande leverantör av risk- och performancerapportering inom kapitalförvaltning. Genom våra kontakter med forskare inom finans vid New York University, University of Chicago och UC Berkeley, erbjuder vi det senaste inom området och håller oss à jour inom teori och tillämpning. Dessutom har vi erfarenhet och god kännedom om vad som praktiskt används av institutioner och fonder i Sverige. 


Bolaget bildades av Alexander Wahlstedt och Anders Karlsson år 2008. Wahlstedt & Partners är anslutna till BAO:s kollektivavtal.


Malin

Malin Houles

Malin Houlès är VD för Wahlstedt & Partners. Hon har arbetat inom koncernen sedan år 2000. Malin var under perioden 2000-2007 chef för affärsgrenen Backoffice Services. I arbetsuppgifterna har också ingått att vara projektledare för uppstarter av uppdrag för nya kunder, att vara kravställare vad gäller systemutveckling i samband med nya lagkrav och kundbeställningar. Malin är civilekonom med magisterexamen från Växjö Universitet och har genomgått Swedsec utbildning.

malin.holues@ws.se
+46 8 56 260 202Bengt

Bengt Wahlstedt

Bengt Wahlstedt är vice vd och grundare av WS-gruppen. Bengt har arbetat i finansiell verksamhet sedan 1963: med internationellt valutasamarbete och svensk finansmarknad i Sveriges Riksbank (9 år), Svenska Bankföreningen (2 år) och Finansdepartementet (8 år). Sedan 1982 har Bengt haft befattningar på finanschefsnivå med affärsdrivande finansiell verksamhet i finansbolaget Finax Finansservice AB, penningmäkleri i United Securities Fondkommission AB och som arbetande styrelseordförande och huvudägare i Wahlstedt Sageryd gruppen.

bengt.wahlstedt@ws.se
+46 8 56 260 2Anders beskuren 467x700

Anders Karlsson

Anders Karlsson arbetar med matematiska modeller i Wahlstedt & Partners och medverkar till att forskningsframsteg införs i verksamheten.
Anders huvudsakliga verksamhet är som professor i matematik vid Université de Genève och Uppsala universitet. Innan dess föreläste och forskade han i matematik under flera år som docent vid KTH. Anders har en Ph.D. i matematik från Yale University

anders.karlsson@ws.se
+46 0703-140688Tobias beskuren

Tobias Färnlycke

Riskansvarig Tobias Färnlycke har arbetat i WS-gruppen sedan januari 2011. Arbetet i Wahlstedt & Partners omfattar portföljanalys och riskmätning för fondbolag och institutionella kunder.
Tobias har arbetat inom fondbranschen sedan 2006 bland annat på Banco Fonder och Swedbank Robur. Tobias är utbildad civilekonom på Stockholms Universitet.

tobias.farnlycke@ws.se
+46 8 56 260 293Ola beskuren

Ola Björke

Ola Björke är huvudansvarig för värderingsfunktionen i Wahlstedt & Partners. Ola började arbeta på fondavdelningen hos Wahlstedt Sageryd Financial Services 2010 och är sedan 2012 portföljanalytiker hos Wahlstedt & Partners. Arbetet innebär portföljanalyser och värderingsuppdrag för institutionella kunder och fondbolag. Ola har studerat på ekonomlinjen vid Stockholms Universitet med dubbla examen inom Företagsekonomi och Nationalekonomi.

ola.bjorke@ws.se 
+46 8 56 260 228Sebastian beskuren

Sebastian Wemmergård

Sebastian Wemmergård började arbeta i augusti 2013 som portföljanalytiker hos Wahlstedt & Partners. Arbetet omfattar portföljanalyser och riskmätning för fondbolag och institutionella kunder. Sebastian arbetar även med företagets försäljningsarbete. Han är utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet och licensierad via Swedsec. Han har flerårig erfarenhet av både risk- & portföljanalys från sin tid som analytiker på Riksbankens kapitalförvaltning samt som marknadsriskanalytiker hos Nordea.

sebastian.wemmergard@ws.se
+46 8 56 260 296Julia

Julia Tengborg

Julia Tengborg började arbeta på Wahlstedt & Partners 2015. Arbetet omfattar bland annat portföljanalyser, riskmätning för fondbolag och institutionella kunder, beräkning av fondandelsvärde samt rapportering till andelsägare och myndigheter. Julia är även centralt funktionsansvarig för penningtvättsfrågor.

julia.tengborg@ws.se
+46 8 56 260 226


linnea

Linnea Nielsen

Linnea Nielsen började arbeta på Wahlstedt & Partners 2018. Arbetet omfattar bland annat portföljanalyser, värdering och riskmätning för fondbolag och institutionella kunder. Arbetsuppgifterna innefattar också beräkning av fondandelsvärde samt rapportering till andelsägare och myndigheter. Hon är även vikarierande centralt funktionsansvarig för penningtvättsfrågor. Linnea är nationalekonom med en masterexamen inom ekonometri från Stockholms universitet.

linnea.nielsen@ws.se
+46 8 56 260 244
Ersättningspolicy


Wahlstedt & Partners tillämpar ett ersättningssystem med en kombination av fasta månadslöner, pensioner, sjukvårdsförsäkring och trivselförmåner för alla anställda inklusive företagsledningen, samt under goda år vinstdelning med alla anställda. Villkoren, som är utformade i överensstämmelse med lagarna och godkända av Finansinspektionen, gör bolaget starkt på arbetsmarknaden. Konstruktionen som utesluter provisioner och individuella bonusar stimulerar till hållbara prestationer, liksom en sund och effektiv riskhantering som kommer fonderna och andelsägarna till del. 

 

Årsberättelserna för våra fonder ger information om ersättningarnas storlek och fördelning på personalkategorier. 

 

Wahlstedt & Partners har tecknat kollektivavtal med Finansförbundet via Bankernas Arbetsgivarorganisation.

 

Aktuella och blivande andelsägare kan på begäran erhålla en papperskopia av ersättningssystemet kostnadsfritt, vänligen kontakta fondbolaget.Integritetspolicy


Wahlstedt & Partners har arbetat aktivt med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. Du kan läsa vår uppdaterade integritetspolicy här.