Wahlstedt SEK Overnight Hedge

Tipsa om sida


Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad fond på den svenska penningmarknaden. Fonden erbjuder ett enkelt och bekymmersfritt alternativ för företag och institutioner att förvalta sin kassa genom insättningar och uttag i fonden vilket kan ske dagligen. Fondens tillgångar skyddas mot kursförluster när marknadsräntorna stiger tack vare de derivatinstrument som fonden kan utnyttja. Målet är att skapa positiv avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller. Fondens namn

Wahlstedt SEK Overnight Hedge

Fondtyp

Penningmarknadsfond (specialfond)

ISIN

SE0008129951

Ansvarig förvaltare

Bengt Wahlstedt

Riktar sig till

Institutioner och kvalificerade privatinvesterare

Minsta insättningsbelopp

1 000 000 SEK

Kurssättning

Dagligen

Avgiftsmodell

Fast förvaltningsavgift 0,08%

Förvaringsinstitut

SEB

HållbarhetsinformationHållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden

Regelefterlevnad

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå

Klagomålsansvarig

Malin Houlès, malin.houles@ws.se