Core Ny Teknik

Tipsa om sida


TIN Fonder är en nysatsning med fokus på Teknik, Innovation och Norden. Första fonden heter Core Ny Teknik och är en fond för dig som tror på innovativa små och medelstora företag i Norden. Huvudfokus är mjukvara, hälsa och digitala varumärken och fonden letar efter bolag med starka kassaflöden och god lönsamhet. Filosofin är att den långsiktiga potentialen i digitala tillgångar är underskattad och att de kommande 15 åren+ kommer det ske en omfördelning av värde från de som äger gammal teknik till de som äger ny teknik.


Fondens namnCore Ny Teknik
FondtypAktiefond
ISIN Klass ASE0012193019
ISIN Klass BSE0012193027
ISIN Klass DSE0012193035
Ansvarig förvaltareCarl Armfelt & Erik Sprinchorn
Minsta insättningsbelopp vid första insättningen Klass A1 000 SEK (Klass A), 10 000 000 SEK (Klass B), 1 000 SEK (Klass D) 
KurssättningDagligen
Förvaltningsavgift
1,50% (Klass A), 0,90% (Klass B), 0,90% (Klass D)
FörvaringsinstitutSEB
HållbarhetsinformationHållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
RegelefterlevnadNihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
KlagomålsansvarigMalin Houlès, malin.houles@ws.se


Fondandelsvärde 2019-09-24
Klass A                                             115,64471

Klass B                                             116,075026


Teckningsblanketter:

Privatperson Klass A - första insättningen

Juridisk person Klass A - första insättningen

Privatperson Klass A - befintlig kund

Juridisk person Klass A - befintlig kund


Dokument:

KIID - Faktablad Core Ny Teknik

KIID - Nøkkelinformasjon Core Ny Teknik

Informationsbroschyr Core Ny Teknik

Fondbestämmelser Core Ny Teknik

Stängda handelsdagar 2019


Halvårsredogörelse Core Ny Teknik 2019


För mer information om fonden, maila till info@ws.se eller besök fondens hemsida www.tinfonder.se