Behåll fokus. Backoffice.

Gör som ett 40-tal fondbolag, institutioner och diskretionära förvaltare. Effektivisera kapitalförvaltningen genom att outsourca finansadministrationen till WS Backoffice. Enkelt, effektivt och tryggt. Välkommen!

Fullservice

Luta dig tillbaka. Vi sköter allt. 

Expertis

Lång erfarenhet. I din tjänst.

Myndighetsanpassat

Regelkrångel. Nej tack. 

Kostnadseffektivitet

Stordriftsfördelar. Säger allt.

Fullservice

Kapitalförvaltning handlar i första hand om att skapa avkastning. Inte om administration.
Men för att förvaltningen ska fungera bra krävs en högkvalitativ finansadministration som tar hand om settlement, redovisning, balansrapporter, limitkontroller, riskrapporter, avkastningsrapporter och NAV-beräkningar.

WS Backoffice Services är experter på detta område och med hjälp av vårt egenutvecklade portföljsystem IVAR® sköter vi all er administration och ansvarar för att beslutsfattare, kunder och myndigheter får all den information de behöver. När de behöver den. Så att ni kan fokusera på det som är viktigast: Att skapa avkastning!Myndighetsanpassat

Myndigheternas krav på kapitalförvaltare är stora. Och de blir bara större och större. Allt detta arbete är nödvändigt men stjäl samtidigt fokus från kärnverksamheten. WS Backoffice har robusta system och rutiner som effektivt levererar korrekta siffror till berörda myndigheter. Gång efter gång. Alltid i rätt tid. Grunden till detta är inbyggt i vårt eget system IVAR. Aktuella siffror hämtas ur systemet och levereras i elektronisk form för att på effektivast möjliga sätt lösa uppgiften. 

Våra uppdragsavtal med kunder är anpassade efter Finansinspektionens regelverk och underlättar speciellt för dig som ska söka tillstånd att bedriva investeringsfondsverksamhet. 

Kostnadseffektivt

Finansadministration kostar dessvärre en hel del pengar. Hur man än vrider och vänder på det. Det ska till personal, lokaler och en hel drös med IT-tjänster. Folk blir sjuka, datasystem strular och papper fastnar i kopiatorn. Kort sagt, mycket kostsamt jobb som flyttar fokus från kärnverksamheten.

Det optimala vore om man kunde behålla fokus och samtidigt spara pengar. Den goda nyheten är att det går. WS Backoffice har stordriftsfördelarna som gör det möjligt.

Eftersom vi utvecklar vårt eget system IVAR så kan vi skräddarsy systemlösningar som effektiviserar backoffice-arbetet på ett sätt som skulle vara omöjligt för en mindre verksamhet. Vår storlek. Till din nytta. 

Expertis

Wahlstedt Sageryd har levererat ett av Sveriges bästa portföljsystem i snart 20 år. Kring systemet IVAR har vi byggt upp en högeffektiv backoffice-verksamhet med erfaren och högutbildad personal. Det är grunden för att vi år efter år kan leverera snabba, korrekta underlag till alla våra kunder.

Expertisen inom Wahlstedt Sageryd är bred och djup både inom det finansiella men även inom det systemtekniska. Denna kombination gör vår verksamhet stabil och samtidigt mycket flexibel vilket krävs för att hela tiden vara i fas med omvärldens krav.