Risk- och Performancemätning sedan 1991

Har ni råd att avstå?

För institutionella kunder

Har din förvaltare presterat ett bra resultat?

För Fondbolag

Vi tar hand om riskkontrollen.
Ni tar hand om förvaltningen.